Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

ΥΠΕΣ: Ορισμός αποδοχών γ.γ Δήμων

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι αποδοχές των γ.γ των Δήμων ορίζονται στο 65% της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι κατώτερες των αντίστοιχων υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού. 
 
Σε όσους γενικούς γραμματείς πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας καταβάλλεται επίσης οικογενειακή παροχή, επίδομα εορτών και αδείας.
 
Η εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά των οικείων δήμων ενώ η συνολικά δαπάνη εκτιμάται ετησίως στα 6.400.000 ευρώ περίπου.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου