Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Καθυστερεί η "Διαύγεια" στο Δήμο Βύρωνα...

Με ρυθμούς χελώνας...η έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» στο Δήμο Βύρωνα.
Όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, και η Δημοτική Αρχή του Βύρωνα είναι υποχρεωμένη με την ανάρτηση στο διαδίκτυο του συνόλου των αποφάσεων του Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του, Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων.
Για το σκοπό αυτό συστάθηκε (14-2-2011) με απόφαση του δημάρχου η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Δήμου αποτελούμενη από υπαλλήλους, η οποία έχει την ευθύνη για την καταχώρηση και ανάρτηση όλων των αποφάσεων. 
Η Ο.Δ.Ε αποτελείται απο τους:
Πετρούλα Μπαστέα, Αντιδήμαρχος για θέματα διαφάνειας, Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2107652411, e-mail: bastea@dimosbyrona.gr), με αναπληρωτή τον Ταραζώνα Δημήτριο, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 76452511, e-mail: d.tarazonas@dimosbyrona.gr ).
Βαλλιανάτος Αναστάσιος, υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΕ Πολ. Μηχανικών), μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2107608920, e-mail: vallianatos@dimosbyrona.gr), με αναπληρωτή τον Βασιλακάκο Δημήτριο, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 210-7658247, e-mail:d.vasilakakos@dimosbyrona.gr)
Πουλυμενοπούλου Μικαέλα, υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΕ11 Πληροφορικής), μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2107608925, e-mail: poulymenopoulou@dimosbyrona.gr), με αναπληρωτή τον/την Φριτζάλα Σταύρο με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2107608944, e-mail: fritzalas@dimosbyrona.gr).
Σολφοπούλου Κατερίνα, υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΕ19 Πληροφορικής), μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2107608924, e-mail: solfopoulou@dimosbyrona.gr), με αναπληρωτή τον/την Δραγκιώτου Μαρία,με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2107608929, e-mail:mdragiotou@dimosbyrona.gr).
Μπαλοδήμας Νίκος, υπάλληλος Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας), μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2132008692, e-mail: balodimas@dimosbyrona.gr), με αναπληρωτή τον/την Ελένη Ζήκα, με στοιχεία επικοινωνίας: ( τηλ. 2132008668, e-mail: zika@dimosbyrona.gr)
Καρακατσάνη Μαρία, υπάλληλος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών(ΠΕ1), μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: ( τηλ. 2132008680, e-mail: prosopiko@dimosbyrona.gr, με αναπληρωτή την Κωνή Παναγιώτα με στοιχεία επικοινωνίας :(τηλ. 2132008680,e-mail: prosopiko@dimosbyrona.gr)
Κυριακοπούλου Αγγελική,υπάλληλος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΕ Διοικητικού),μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2107645100, e-mail : kyriakopoulou@dimosbyrona.gr) με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Παρασκευόπουλο, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2107645100, e-mail: paraskevopoulos@dimosbyrona.gr)
Σοφία Σεραφειμίδου, υπάλληλο Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΕ διοικητικού), μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2107662555, e-mail: grafdim@dimosbyrona.gr), με αναπληρωτή την Αθανασία Στεργίου, με στοιχεία επικοινωνίας: ( τηλ.2107620400 , email: dm.simvoulio@dimosbyrona.gr
Η ομάδα στήθηκε αλλά οι αποφάσεις που ειναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα, είναι ελάχιστες...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου