Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Νέες καταγγελίες της Επιτροπής Κατοίκων Βύρωνα στις ασφαλτοστρώσεις και οδοποιία...

Κείμενο με τις καταγγελίες της "Επιτροπή Κατοίκων για την καταγραφή της κατάστασης του Δήμου Βύρωνα»,λάβαμε απο τον εκπρόσωπο της Δημ.Σουλιώτη και το δημοσιεύουμε αυτούσιο:

Σας παρουσιάζουμε σήμερα το κεφάλαιο της οδοποιίας και των ασφαλτοστρώσεων. Η κατάσταση των δρόμων και η ποιότητα των ασφαλτοστρώσεων είναι πράγματα αλληλένδετα και αποτελούν ένα σοβαρό δημοτικό πρόβλημα, που πρέπει να επισύρει την προσοχή και το ενδιαφέρον όλων των συμπολιτών μας στον Δήμο Βύρωνα καθώς και των δημοτικών παρατάξεων.

Ορισμένα πρώτα στοιχεία, που σχετίζονται με την κ α τ ά σ τ α σ η τ ω ν δ ρ ό μ ω ν, γνωστοποιήθηκαν με την πρόσφατη δημοσιοποίηση φωτογραφικών ντοκουμέντων, στα οποία δείχναμε την εξοργιστική κατάσταση που επικρατεί σε δρόμους του Δήμου Βύρωνα, κοντά στην κεντρική αγορά του Κοπανά καθώς και στα ξεχωριστά συμπλέγματα των οδών Ωλένης, Καρύστου και Βοσπόρου.
Η τριτοκοσμική εικόνα, που διαχρονικά εμφανίζουν οι περισσότεροι δρόμοι στον Δήμο μας, υποβιβάζει το επίπεδο του πολιτισμού και τους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και αυτοκινήτων. Οι περισσότεροι δρόμοι κάνουν μόνο για άλογα και κάρα!

Τα τεχνικά έργα αποσπούν ένα σημαντικό τμήμα των προϋπολογισμών των δήμων και είναι πηγή μεγάλων κερδών για τους εργολάβους και τα κυκλώματα της διαπλοκής. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι κατεστραμμένοι δρόμοι δεν προκύπτουν ως ένα φυσικό φαινόμενο ή κάτι που προέκυψε κατ εξαίρεση, αλλά είναι φαινόμενο γενικευμένο, που κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι από την αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται γενικά και οφείλεται, στην περίπτωσή μας, σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ω ν ε ρ γ α σ ι ώ ν και τ ω ν υ λ ι κ ώ ν που χρησιμοποιούνται κ α ι σε τελευταία ανάλυση το αποτέλεσμα εξαρτάται από τ ο ν δ η μ ό σ ι ο έ λ ε γ χ ο π ο υ α σ κ ε ί τ α ι, εάν ασκείται και όταν ασκείται. Ο έ λ ε γ χ ο ς όμως, που προβλέπεται και υποτίθεται ότι γίνεται από διάφορα θεσμικά κρατικά όργανα, τις περισσότερες φορές υπακούει, σε ένα ε ι δ ι κ ό κ α θ ε σ τ ώ ς α σ υ δ ο σ ί α ς κ α ι α δ ι α φ α ν ε ι α ς, το οποίο είναι κυρίαρχο και χαρακτηρίζει τ α έ ρ γ α ο δ ο π ο ι ί α ς κ α ι γ ε ν ι κ ά τ α τ ε χ ν ι κ ά έ ρ γ α σ τ η ν Ε λ λ ά δ α.

Ειδικότερα, το καθεστώς α σ υ δ ο σ ί α ς και α δ ι α φ ά ν ε ι α ς στα έργα οδοποιίας, επεκτείνεται στους περισσότερους ΟΤΑ και τις νομαρχίες της Αττικής, έχει πανελλαδική επικράτεια. Αν ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους Δήμων της Αττικής, θα διαπιστώσουμε ότι, σχεδόν παντού, εμφανίζεται το οικτρό θέαμα των κατεστραμμένων και παραμορφωμένων δρόμων. Είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής και πολιτικής διαπλοκής, μιας συμμαχίας εργολάβων, πολιτικών αυτοδιοικητικών, υπαλληλικών και οικονομικών παραγόντων, που με την σιωπή τόσο του τοπικού τύπου όσο και γενικά των μέσων ΜΜΕ, λυμαίνεται τα έργα οδοποιίας, καταληστεύοντας το υστέρημα του ελληνικού λαού. Πρόκειται γενικά για ένα εξαιρετικά ισχυρό ευρύ και άθλιο καθεστώς διαφθοράς και συναλλαγής, το οποίο έχει την πολιτική στήριξη και την κάλυψη των πολιτικών δυνάμεων του δικομματισμού.

Η σημερινή έκθεσή μας για τις ασφαλτοστρώσεις στον Βύρωνα είναι σχετικά ατελής, γιατί η επιτροπή δεν μπόρεσε να έχει στην διάθεσή της όλα τα αναγκαία στοιχεία για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του προβλήματος όπως αυτό διαμορφώθηκε στην 8ετία της Δημαρχίας Χαρδαλιά, κατά την περίοδο 2003-2010. Φυσικά τα προβλήματα με τους δρόμους δεν αρχίζουν και τελειώνουν με την δημαρχία του σημερινού δημάρχου.

Το 2009 η επιτροπή που ερεύνησε τα έργα οδοποιίας του 2008, με αίτησή της αλλά και με διαβήματα προς τον Δήμο, ζήτησε στοιχεία για το σύνολο των ασφαλτοστρώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην δημαρχιακή περίοδο του κ. Ν. Χαρδαλιά, αλλά ο Δήμος αρνήθηκε να τα δώσει!...Στοιχεία, για τα έργα οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεων του 2010, ζήτησε και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στ. Τζορτζιώτης, αλλά η δημοτική αρχή αρνήθηκε και πάλι.

Την Άνοιξη του 2009 συγκροτήθηκε (adhoc) μια ολιγομελής επιτροπή από κατοίκους και δημοτικούς συμβούλους του Βύρωνα με αντικείμενο τα έργα οδοποιίας στην πόλη. Η γένεση αυτής της επιτροπής προκλήθηκε από την σκανδαλώδη διεξαγωγή των έργων οδοποιίας, που έγιναν το καλοκαίρι του 2008, με κονδύλια της Νομαρχίας, σε μια σειρά δρόμους του Βύρωνα. Τον κατάλογο των δρόμων είχε καταρτίσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα. Ήταν τόσο σκανδαλώδες το έργο των ασφαλτοστρώσεων και τέτοια η πρόκληση όσο και ο εμπαιγμός του βυρωνιώτικου λαού, ώστε η επιτροπή τότε, με έγγραφη καταγγελία της προς το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ζήτησε την άμεση διεξαγωγή ελέγχου, καταγγέλλοντας την αρτιότητα και την ποιότητα των έργων οδοποιίας της Νομαρχίας.

Ταυτόχρονα η επιτροπή προχώρησε σε διαβήματα διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο κ. Χαρδαλιά, από τον οποίο ζήτησε δύο πράγματα: Πρώτον την διεξαγωγή ελέγχου του έργου από τον Δήμο και δεύτερο την συγκρότηση μόνιμης, άτυπης και μη αμειβόμενης - σε κάθε περίπτωση – επιτροπής, στην οποία θα συμμετείχαν εκπρόσωποι των κατοίκων (λαϊκά μέλη ) καθώς και εκπρόσωποι όλων των δημοτικών παρατάξεων με σκοπό να πάρει μέρος στον έλεγχο του συγκεκριμένου έργου καθώς και στα άλλα έργα που θα γίνονταν στο μέλλον στο Δήμο .

Μια τέτοια λαϊκή και ανεξάρτητη επιτροπή ήταν φανερό ότι θα μπορούσε να στηρίξει την προσπάθεια κάθε Δημάρχου, ο οποίος θα επιθυμούσε να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια στο τομέα των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, αφού θα μπορούσε να παρακολουθεί την καλή διεξαγωγή των έργων και να συμμετέχει, από κοινού με την τεχνική υπηρεσία, στους ελέγχους των έργων οδοποιίας και γενικότερα των τεχνικών έργων που γίνονται στο Δήμο μας. Ο Δήμαρχος απόρριψε και τα δύο αιτήματα χωρίς ποτέ μάλιστα να εξηγήσει δημόσια την στάση του. Ποιόν συμφέρει και ποιόν υπηρετεί η στάση αυτή της Δημοτικής Αρχής του κ. Χαρδαλιά;

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σχετικά με τα έργα οδοποιίας του 2010 επισημαίνουμε εξής:
1.Ξαναστρώθηκαν με άσφαλτο όλοι οι δρόμοι τους οποίους είχε στρώσει η Νομαρχία το 2008! Αυτή είναι μια σκανδαλώδης ενέργεια του Δημάρχου κ. Χαρδαλιά, που έχει προφανώς πολλούς αποδέκτες και επιδιώκει πολλούς σκοπούς. Θέτουμε το ερώτημα: Εάν οι ασφαλτοστρώσεις του 2008 ήταν εντάξει, ποιος ήταν ο λόγος που ο Δήμος Βύρωνα ξανάκανε από την αρχή τους ίδιους δρόμους το 2010; Το έργο του 2010 στοίχισε συνολικά το τεράστιο ποσό των 3 εκ. ευρώ!
Το έργο της Νομαρχίας του 2008, στοίχισε στον ελληνικό λαό 300.000! Σε μια περίοδο φτώχειας και δυστυχίας των εργαζομένων και άλλων στρωμάτων του ελληνικού λαού, η παράταξη της Ν.Δ στον Δήμο Βύρωνα πέταξε στην κυριολεξία 300.οοο,00 ευρώ στο καλάθι των αχρήστων; Με ποιο δικαίωμα; Μήπως για να συγκαλύψει τις ευθύνες και τις κακοτεχνίες του εργολάβου του 2008 και όλων όσων, από τους νομαρχιακούς παράγοντες τον βοήθησαν;
Με το ξαναστρώσιμο, απο τον κ. Χαρδαλιά, ΟΛΩΝ των δρόμων, που είχε κάνει η Νομαρχία το 2008, αποδεικνύεται η αλήθεια των καταγγελιών της Επιτροπής κατοίκων, ότι δηλ από τις ασφαλτοστρώσεις του 2008 προέκυπταν σοβαρά ζητήματα εργολαβικών κακοτεχνιών και μάλιστα από δόλο! Γιατί αν οι δρόμοι ήταν σωστοί γιατί ξαναστρώθηκαν; Ή μήπως ο Δήμος ξανάκανε τους ίδιους δρόμους απλώς για να γίνουν οι εργολάβοι λίγο πιο πλούσιοι; Ας διαλέξουν! Ζητάμε από τον κ. Δήμαρχο μια δημόσια τοποθέτηση!
Για την ιστορία. Για τις οδοστρώσεις του 2008, το Σώμα επιθεωρητών και Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ανταποκρίθηκε στο αίτημα της τότε επιτροπής των κατοίκων του Βύρωνα να διεξαχθεί έλεγχος, αλλά ο έλεγχος που τελικά διατάχθηκε, ανατέθηκε στην Νομαρχία δηλ. την ανάθεσαν σε αυτούς που έπρεπε κατά τεκμήριο να ελεγχθούν!.....
2. Πέρα από το 2008, ξαναστρώθηκαν από την αρχή δρόμοι, οι οποίοι είχαν γίνει πάλι από τον ίδιο τον κ. Χαρδαλιά στην οκταετία 2003-2010. Μερικοί από αυτούς τους δρόμους, όπως λ,χ το δεξί ρεύμα της Καραολή και Δημητρίου, με κατεύθυνση το Δημαρχείο, έγινε πριν περίπου 4-5 χρόνια. Το ίδιο και η Κωσταντινοπόλεως. Οι δρόμοι αυτοί είναι γνωστό ότι 1-2 χρόνια μετά την κατασκευή τους, εμφάνισαν εκτεταμένες καταστροφές, παρουσίασαν μεγάλα βυθίσματα του εδάφους και του οδοστρώματος καθώς και αλλεπάλληλες, μεγάλες ραγισματιές σε όλο το μήκος της οδού. Το σκάνδαλο φυσικά δεν περιορίζεται στα δύο αυτά παραδείγματα δρόμων αλλά αφορά δεκάδες δρόμους που στρώθηκαν και ξαναστρώθηκαν στην οκταετία Χαρδαλιά, ακριβώς διότι στα προηγούμενα έργα οδοποιίας, παραβιάστηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και οι δρόμοι αχρηστεύτηκαν από τις καταστροφές!
Η ευθύνη για τα φαινόμενα αυτά βαραίνει την Δημοτική Αρχή, η οποία δεν άσκησε όπως είχε καθήκον τους νόμιμους ελέγχους και δεν υποχρέωσε τους εργολάβους να σεβαστούν τους όρους των συμβάσεων και να διορθώσουν τις κακοτεχνίες. Τυχαίο; Θεωρούμε ότι οι παραλείψεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Σχετίζονται με την γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική της, το καθεστώς αδιαφάνειας που χαρακτηρίζει την όλη στάση της, την αδιαφορία της, τουλάχιστον, απέναντι στην εργολαβική ασυδοσία καθώς και τον απαράδεκτο ρόλο της διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.


Οι ξαναστρωμένοι και πολυδάπανοι δρόμοι της οκταετίας Χαρδαλιά αν και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το κόστος, πάντως έχουν στοιχίσει στον ελληνικό λαό εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τι αποδεικνύει αυτό; Ότι τεράστια ποσά πηγαίνουν κυριολεκτικά στις τσέπες των εργολάβων για έργα, τα οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα αποδεικνύονται άχρηστα! Επαναλαμβάνεται έτσι, στο διηνεκές, η ιστορία των «έργων οδοποιίας- μούφα» για να τρώνε συνεχώς οι αχόρταγες εργολαβικές και πολιτικές συμμορίες το μόχθο του λαού μας.
3.Ο κ. Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να εξηγήσει στον λαό του βύρωνα τους λόγους, που οι ίδιοι δρόμοι στρώνονται και ξαναστρώνονται. Να δώσει στην δημοσιότητα, ποιοι δρόμοι ονομαστικά στρώθηκαν στην οκταετία 2003-2010, πότε έγινε κάθε έργο και πόσο κόστισε κάθε εργολαβία ξεχωριστά. Να δώσει επίσης στην δημοσιότητα τα ονόματα των εργολάβων. Να δώσει όλα τα στοιχεία στην επιτροπή μας και στις δημοτικές παρατάξεις που θα τα ζητήσουν και να αναρτήσει όλα αυτά τα στοιχεία στην ιστοσελίδα του Δήμου.
4.Στα έργα οδοποιίας 2010 υπάρχουν δρόμοι που δεν ασφαλτοστρώθηκαν εντελώς! Τμήματά τους έμεινα ακάλυπτα! Που είναι η τεχνική υπηρεσία;
5. Διαπιστώνουμε ότι ενώ ακόμα μόλις τώρα παραδόθηκε το έργο, πέρα από τις πολυάριθμες και εμφανείς κακοτεχνίες, ήδη παρουσιάζονται, εδώ και εκεί, εμφανή ίχνη φθοράς της ασφάλτου καθώς και φαινόμενα που δείχνουν ότι το μείγμα της ασφάλτου χρειάζεται να ελεγχθεί.
6. Δεκάδες φρεάτια δεν έχουν αναρτηθεί στο ύψος της νέας ασφάλτου. Με τις επικίνδυνες λακκούβες που έχουν δημιουργηθεί τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή και η ασφάλεια πεζών και αυτοκινήτων. Υπάρχουν και φρεάτια που έχουν καλυφθεί ή μισοκαλυφθεί από άσφαλτο!
7. Ζήτημα υπάρχει και με τα φρεάτια ομβρίων μερικά από τα οποία βρίσκονται σε οικτρή κατάσταση και σε άλλα οι σχάρες τους υπό «κατάρρευση».
8. Συνιστούμε στους αναγνώστες και τις δημοτικές παρατάξεις να πάνε να δούνε τα «αντιολισθητικά πλακόστρωτα» που έχουν στρωθεί όλες οι ανηφόρες και κατηφόρες του Βύρωνα για να διαπιστώσουνε την κοροϊδία και την ληστεία του δημόσιου χρήματος. Είναι όλα πλακόστρωτα της «εποχής της αργίλου» και είναι πλήρως κατεστραμμένα! Και δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά… διότι το υλικό αυτό είναι τόσο ευτελές που όχι μόνο δεν αντέχει στο κινούμενο αυτοκίνητο αλλά δεν μπορεί να αντέξει ούτε το βάρος ενός ανθρώπου! Δεν τα ξέρει όλα αυτά άραγε η δημοτική αρχή;…. Διευκρινίζουμε ότι τα εν λόγω πλακόστρωτα δεν περιλαμβάνονται στα έργα οδοποιίας του 2010. Έχουν τοποθετηθεί παλιότερα, αλλά αν δεν μας απατά η μνήμη μας στην 8ετία του νυν Δημάρχου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ
Διευκρινίζουμε ότι πιθανώς όλοι οι δρόμοι που παραθέτουμε δεν έγιναν την οκταετία της σημερινής Δημοτικής Αρχής.

Οι δρόμοι που αναφέρονται παρακάτω παρουσιάζουν τριτοκοσμική εικόνα και ανήκουν, όπως είναι αυτονόητο, στους δρόμους εκείνους που ΔΕΝ ασφαλτοστρώθηκαν με τα πρόσφατα έργα οδοποιίας του Δήμου, τα οποία άρχισαν το καλοκαίρι και τελείωσαν το Νοέμβρη του 2010.
Πρόκειται ασφαλώς για μικρό δείγμα, αλλά η γενική εικόνα των δρόμων του Βύρωνα είναι γενικά εξοργιστική οι δε διαφορές που μπορεί να βρει κανείς από δρόμο σε δρόμο ή από περιοχή σε περιοχή ελάχιστα αλλάζει την κατάσταση.
Όλα τα στοιχεία που δημοσιεύονται βασίζονται σε αυτοψίες των μελών της επιτροπής, είναι αληθινά και απόλυτα αντικειμενικά!
Η βασική αιτία της πολύ κακής κατάστασης των δρόμων στον Δήμο Βύρωνα είναι κατά κανόνα :
• Η χαμηλή ποιότητα των έργων οδοποιίας και η παραβίαση όλων των αναγκαίων και ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται από τον νόμο η την σύμβαση
• Τα ρηχά φρεζαρίσματα των παλιών οδοστρώσεων για να αυξάνεται η εργολαβική λεηλασία.
• Η κακή επιχωμάτωση και η ελλιπής στερέωση, «πάτημα», του εδάφους.
• Η κακή ποιότητα των υλικών και της ασφάλτου.
• Το μικρό πάχος της οδόστρωσης (π.χ η σύμβαση μπορεί να προβλέπει 5 εκ και ο εργολάβος βάζει 2 - 2,5 ή 3 εκ ) κλπ.
• Πολλές εργασίες δεν εκτελούνται καθόλου ή εκτελούνται πλημμελώς, με σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους όπως λ. χ. αναρτήσεις ή ταπεινώσεις φρεατίων ( φρεάτια που βρίσκονται στην μέση του δρόμου και συνήθως «κουτουλάνε» πάνω τους τα αυτοκίνητα ) κ . ά
• Η χρησιμοποίηση κακής ποιότητας υλικών και πρόχειρης δουλειάς στις εργασίες των ρείθρων.
• Διαγραμμίσεις για πεζούς ή διαγραμμίσεις για αυτοκίνητα οι οποίες δεν γίνονται καθόλου ή γίνονται πρόχειρα και με υλικό χαμηλής ποιότητας κ.ο.κ.
• Πρόχειρες στην κυριολεξία εργασίες και κάλυψης, όπως-όπως, των ορυγμάτων που ανοίγονται στους δρόμους από διάφορες ΔΕΚΟ ή άλλες ιδιωτικές εταιρίες, χωρίς να τηρούνται οι κανόνες οδοστρώσεων και χωρίς καμιά επίβλεψη από την δημοτική αρχή και τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου! Ένα μεγάλο τμήμα των οδικών καταστροφών και παραμορφώσεων των οδών οφείλονται σε αυτή την αιτία.
Το δείγμα που δημοσιοποιούμε, πιστοποιεί την έκταση της εργολαβικής αλητείας και το καθεστώς συναλλαγής μεταξύ πολιτικών και οικονομικών παραγόντων.
Στην Ευρώπη μια ασφαλτόστρωση αστικού δρόμου διαρκεί περί τα 25 χρόνια και στην Ελλάδα από 2 έως 5 χρόνια. Έχει γραφτεί και δεν έχει διαψευστεί ότι στην Ελλάδα οι εθνικοί δρόμοι στοιχίζουν 6 φορές παραπάνω από όσο κοστίζουν σε κράτη της Ε.Ε!...
Από τον μικρό κατάλογο των δρόμων που δημοσιεύουμε, αξίζει να δείτε όσους μπορείτε , για να διαπιστώσετε, με τα ίδια σας τα μάτια, το κατάντημα της αυτοδιοίκησης του δικομματισμού και την έκταση της κακοποίησης των δικαιωμάτων αλλά και του μόχθου του ελληνικού λαού.
Η επιτροπή δεν είχε ούτε το χρόνο ούτε τις δυνάμεις να κάνει μια απογραφή όλων των δρόμων του Βύρωνα και της κατάστασης που αυτοί βρίσκονται. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, την ειλικρίνεια και την αντικειμενικότητα της καταγγελίας μας .


Καλούνται όλοι οι κάτοικοι του Βύρωνα να μας στείλουν κάθε πληροφορία σχετικά με κατεστραμμένους δρόμους, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, σχολεία ή άλλα θέματα που γνωρίζουν ή τους απασχολούν. Η επιτροπή θα επισκεφτεί τους τόπους τους οποίους θα υποδείξετε και θα κάνει τις ανάλογες επαφές, τις επιτόπιες διαπιστώσεις και τις δημοσιεύσεις που θα απαιτηθούν.

«Η επιτροπή καταγραφής της κατάστασης στον Δήμο Βύρωνα», παρακαλεί όλους τους φίλους, που συμμερίζονται τους σκοπούς της προσπάθειας, να μας κοινοποιήσουν όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις φίλων ή γνωστών τους που διαμένουν στον Βύρωνα και θα επιθυμούσαν να ενημερώνονται για το έργο και τις δράσεις της επιτροπής, ώστε να τους στέλνουμε ηλεκτρονικά τις ανακοινώσεις και τις δημοσιοποιήσεις που θα εκδώσουμε στο μέλλον.

Η επιτροπή καλεί κάθε αναγνώστη και κάτοικο του Βύρωνα που θα ήθελε να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων της πόλης του Βύρωνα, να πλαισιώσει την επιτροπή και το έργο της.
Επικοινωνία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ - egmont1937@gmail.com. Tel. begin_of_the_skype_highlighting              6977-747431      end_of_the_skype_highlighting.


Οι κατεστραμμένοι δρόμοι
Αγ. Δημητρίου: Καταστροφή 6 ρίχτερ. Οδός φθαρμένη με βαθιά απογύμνωση. Εκτεταμένες καταστροφές, βυθίσματα και ραγίσματα, παραμορφώσεις.
Αγ. Δημητρίου και Γρηγορίου του Ε΄: Δείγμα δρόμου από την παλαιολιθική εποχή, κρακελαρίσματα και ρηγματώσεις. Αποψίλωση της πίσσας με αποτέλεσμα το ασφαλτικό μείγμα να συγκρατείται μόνο με το χαλίκι!!...
Αγ. Φανουρίου: Ούτε στην Αφρική. Η πλήρης καταστροφή.
Αναλήψεως : Έχει φύγει η πίσσα της ασφάλτου και απέμεινε το χαλίκι! Στο νούμερο 36-38 = βαθιές γούβες !...
Αλατσατών (κοντα στο πρ. αστ. Τμήμα) Τέσσερα (4) τμήματα του δρόμου δεν ασφαλτοστρώθηκαν!!...Καλά μήπως τάχα δεν τα ξέρουνε; Βαριές ευθύνες του αντιδημάρχου κ. Κ. Ζούμπου και η τεχνική υπηρεσία!
Ανδρομάχης: Νεολιθική εποχή. Παραμορφώσεις και γύμνωση οδοστρώματος. Δρόμος καταστρεμμένος.
Αρτέμιδος : Απροσχημάτιστη και θρασύτατη καταστρατήγηση των όρων ασφαλτόστρωσης . Επιθετική εκδήλωση του παρασιτισμού και της διαπλοκής. Μαθήματα τεχνικής για το πώς οι συμμορίες τρώνε το μόχθο του ελληνικού λαού.
Ατταλείας : Κατεστραμμένη σε αρκετά τμήματά της. Στο τμήμα από Καισαρίας έως Ν. Ελβετίας φθορά και απογυμνώσεις ασφάλτου, ραγίσματα, συνεχείς παραμορφώσεις. Φρεάτιο = λακκούβα 5 ρίχτερ!
Βοσπόρου + Ελπίδας : Το τρίγωνο της καταστροφής. Η απώλεια της έννοιας του «τεχνικού έργου». Μια ακόμα απόδειξη ότι οι αδίστακτες και άπληστε συμμορίες, της εποχής του δικομματισμού, δεν σέβονται απολύτως τίποτα!..
Γυφτοδήμου – Μητρομελέτη : Πλήρης καταστροφή. Μπαλώματα, σπασίματα, γούβες. Λόγω της κακής ποιότητας του μίγματος επίστρωσης, ο δρόμος έχει τελείως γυμνωθεί. Ληστεία!
Δαρδανελίων : Εκτεταμένες παραμορφώσεις
Δελφών : 6 Ρίχτερ. Συνεχή σπασίματα του οδοστρώματος, ραγίσματα, παραμορφώσεις.
Δελφών και Φλέμιγκ : Η επιδρομή της εργολαβικής αλητείας! Ποιος έκανε έλεγχο από την τεχνική υπηρεσία; Ποιος θα φωνάξει τον εισαγγελέα;
Δηλβόη και Αλατσατών : Ακόμα δεν τέλειωσε η κατασκευή, και ο δρόμος σε αυτή την συμβολή ήδη έσπασε! Στην ίδια συμβολή υπάρχει άφτιαχτο φρεάτιο με γούβα 8 ρίχτερ!
Επί της Δηλβόη υπάρχει επίσης τμήμα που δεν ασφαλτοστρώθηκε!. Το ανηφορικό τμήμα της Δηλβόη που έχει τάχα πλακοστρωθεί με αντιολισθητικές πλάκες είναι στην μεγαλύτερη έκτασή του στραπατσαρισμένο με πολλαπλά σπασίματα και ρηγματώσεις!
Δήλου ( από Αρτέμιδος μέχρι Φορμίωνος ): Πλήρης καταστροφή.
Ερυθραίας (δίπλα στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης – Ταπητουργείου): Εικόνα τριτοκοσμική - Απόλυτο ξεχαρβάλωμα!
Ζαβέλλα + Ανδρομέδας : Το τρίγωνο της καταστροφής!!
Ζαβέλλα 8 : Βυθίσματα εδάφους και σπασίματα του οδοστρώματος.
Ζαβέλλα + Αναλήψεως : Οδόστρωμα με εκτεταμένες παραμορφώσεις
Ιθώμης (από Κολοκοτρώνη – Κωσταντινοπόλεως): Δρόμος τριτοκοσμικός. Η απόλυτη παραμόρφωση μιας αστικής οδού.
Καισαρείας : Σεισμός 8 ρίχτερ! Το έδαφος και η οδόστρωση παρουσιάζει συνεχή και εκτεταμένα βυθίσματα σε όλο σχεδόν το μήκος της οδού.
Καισαρείας : Πολλαπλές υποχωρήσεις και εκτεταμένα βουλιάγματα του εδάφους καθώς και εκτεταμένα ραγίσματα ή άλλες καταστροφές στο οδόστρωμα.
Καρύστου ( μεταξύ Φορμίωνος και Γρηγορίου Ε΄): Οδός τριτοοκοσμική.
Κισσάμου : Οδός τριτοκοσμική - Παραμόρφωση και καταστροφή του οδοστρώματος!
Κολοκοτρώνη ( σε όλο το μήκος της ): Συνεχή βυθίσματα εδάφους και οδοστρώματος, εκτεταμένα ραγίσματα, πολλαπλές παραμορφώσεις και φρεάτια βασανιστικά και επικίνδυνα για την τροχαία κυκλοφορία.
Κόνωνος 137 : Οι μαύρες τρύπες της δημοτικής αρχής! Με τα έργα οδοποιίας 2010 η Κόνωνος ασφαλτοστρώθηκε αλλά οι εργολάβοι του κ. Χαρδαλιά και ο άγρυπνος κ. Αντιδήμαρχός του, παράλειψαν τμήμα της οδού κοντά στον αριθμό 137, το οποίο δεν ασφαλτοστρώθηκε! Τέτοιες εργολαβικές παραλείψεις δεν είναι σπάνιες στα έργα οδοποιίας του 2010.
Κρυστάλλη και Π.Π Γερμανού : Καταστροφή 8 Ρίχτερ!
Κυδωνιών (από Χειμάρρας έως Κολοκοτρώνη): Ο Αυτοεξεφτελισμός της Τ.Α. Παραμορφώσεις και εκτεταμένες καταστροφές. Οδός τριτοκοσμική.
Κύπρου (Η βασική αρτηρία της πόλης σε όλο το μήκος της) : Συνεχή κρακελαρίσματα, παραμορφώσεις, μεγάλες καταστροφές σε διασταυρώσεις και σποραδικά βυθίσματα εδάφους και οδοστρώματος.
Λητούς ή οδός Κοπράνων (Τμήμα γύρω από εκκλησία Ανάληψης): Εκτεταμένη απογύμνωση ασφάλτου, συνεχή σπασίματα και παραμορφώσεις του οδοστρώματος. Τα πεζοδρόμια της εκκλησίας γεμάτα από τα «άγια κόπρανα» τα οποία Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ δεν καθαρίζει εκτός εάν τύχει και κάνουμε εμείς καμιά καταγγελία!
Μυκάλης: Δρόμος μόνο για άλογα, όχι για κάρα…. Λακκούβες, σπασίματα, κρακελέ, παραμορφώσεις. Η απόλυτη διάλυση οδού!
Μυσίας : Πολλαπλά βουλιάγματα και υποχωρήσεις του εδάφους και του οδοστρώματος.
Νεαπόλεως ( από Χειμάρρας έως Κολοκοτρώνη) : Παραμορφώσεις, γούβες, πολλαπλά σπασίματα και εκτεταμένη αποψίλωση της ασφάλτου με αποτέλεσμα να φαίνεται στο οδόστρωμα μόνο το χαλίκι.
Νεαπόλεως + Προύσης : Κατάσταση τριτοκοσμική. Οι συμμορίες των τεχνικών έργων δεν άφησαν τίποτα όρθιο! Σπασίματα, γούβες, εκτεταμένα «κρακελέ», άχρηστα μίγματα ασφάλτου, αναρτήσεις φρεατίων απάτη.
Π.Π. Γερμανού αριθμός 49: Λακκούβα 10 ρίχτερ! Ραγίσματα, παραμορφώσεις, άσφαλτος γυμνωμένη!
Ραιδεστού ( από Ταπητουργείο έως Κολοκοτρώνη : Εκτεταμένες παραμορφώσεις και καταστροφές.
Σπετσών : Μόνο για άλογα.
Σωκίων : Η απόλυτη καταστροφή. Γούβες , αλλεπάλληλα κατάγματα, σπασίματα οδοστρώματος, παραμορφώσεις.
Φιλοκτήτη και Νεοπτολέμου ( πλακόστρωτο παλαιολιθικής εποχής) : Τεράστια και συνεχή βουλιάγματα, σπασίματα, ραγίσματα σε όλο το μήκος του πλακόστρωτου. Παντού όλη αυτή η υπόθεση, της δήθεν αντιολισθητικής πλακόστρωσης, είναι μια σκέτη εργολαβική απάτη! Στη συμβολή των αναφερόμενων δρόμων η εργολαβική ασυδοσία σ κ έ π α σ ε με άσφαλτο και ένα φρεάτιο που έπρεπε να το φτιάξει! Μόνο οι εργολάβοι ευθύνονται άραγε;
Ωλένης + Αλικαρνασσού: Το ριφιφί των εργολάβων. Που ήταν ο κ. Χαρδαλιάς;
Μηδείας-Μίνωος-Άρεως -Αιόλου-Θησέως –Απόλλωνος : Φαγωμένοι δρόμοι, παραμορφώσεις, βυθίσματα και ρηγματώσεις της ασφάλτου, αν και η περιοχή έχει εξαιρετικά περιορισμένη κυκλοφορία!... Σημείωση: Στην συμβολή Άρεως και Μίνωος έφτιαξαν πεζοδρόμιο με το γνωστό υλικό που χρησιμοποιούν για τα ΑΜΕΑ, αλλά το πεζοδρόμιο δεν είναι βατό από ΑΜΕΑ, διότι στη μέση του ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ στενού πεζοδρομίου, υπάρχει ένα τεράστιο δέντρο μεγάλης ηλικίας που ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ! Δηλαδή ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ένα πεζοδρόμιο που είναι άχρηστο!.....
Ανταίου: Η συνηθισμένη τριτοκοσμική εικόνα. Πλήρης καταστροφή. Βυθίσματα, σπασίματα, παραμορφώσεις και ραγίσματα σε έκταση.
6977-747431
«Η Επιτροπή Κατοίκων για την καταγραφή της κατάστασης του Δήμου Βύρωνα.»
Υπεύθυνος κειμένων: Δημήτρης Σουλιώτης
Ρεπορτάζ: Ευγενία Κ, - Δημήτρης Σ. - Τριανταφυλλιά η καθηγήτρια – Στέφανος Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου