Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Έρχεται η "Κάρτα Μετανάστη"

Με την εφαρμογή της «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ξεκίνησε μία ολοκληρωμένη και συστηματική προσπάθεια αναδιάρθρωσης της διοικητικής οργάνωσης της χώρας με στόχο την παροχή καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. Σύμφωνα με την νέα αυτή αρχιτεκτονική, η αρμοδιότητα για τα ζητήματα νόμιμης μετανάστευσης, ως αμιγώς κρατική αρμοδιότητα, ανατίθεται σταδιακά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους με στόχο να περιέλθουν σε αυτές πλήρως και κατ’ αποκλειστικότητα όλες οι σχετικές αρμοδιότητες. Στους Δήμους της χώρας, από την άλλη, σύμφωνα και με τις διατάξεις του «Καλλικράτη» για την υποχρεωτική ίδρυση σε καθέναν από αυτούς, ενός Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), ανατίθεται η ενεργός προώθηση της κοινωνικής ένταξης των νομίμων μεταναστών που ζουν στη περιφέρειά τους.

    Σε συνέχεια και συνέπεια με τον «Καλλικράτη», η Ελληνική διοίκηση προσανατολίζεται πλέον σε μια ουσιαστική τομή στη διαδικασία χορήγησης των αδειών διαμονής των μεταναστών που ζουν νόμιμα στη χώρα μας. Μια τομή κρίσιμη τόσο για τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους νόμιμους μετανάστες όσο και για τις υπηρεσίες που καλούνται να την υλοποιήσουν. Πιο συγκεκριμένα, αντί της μέχρι σήμερα εμπλοκής των υπηρεσιών δύο διαφορετικών δημοσίων φορέων (δηλαδή των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ προκειμένης της παραλαβής αιτήσεων και επίδοσης των αδειών διαμονής, από τη μια, και των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών και, πλέον, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκειμένης της εξέτασης των αιτήσεων και έκδοσης των σχετικών αδειών διαμονής από την άλλη) περνάμε σταδιακά, συγκεκριμένα από τη στιγμή που η κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση παρουσιάσει υψηλού επιπέδου ετοιμότητα, στις «υπηρεσίες αλλοδαπών μιας στάσης». Αποτέλεσμα αυτού του «Καλλικράτη» των υπηρεσιών μετανάστευσης θα είναι η ταχύτερη, πιο διαφανής και ασφαλέστερη ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής με τη μορφή της «Κάρτας Μετανάστη», ενώ επίσης η σημαντική μείωση της ταλαιπωρίας του συναλλασσόμενου κοινού, καθώς και της συχνής προστριβής του με τους υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών. Έτσι, οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας θα είναι εν τέλει σε θέση να υποδεχθούν αποτελεσματικά το νέο και απαιτητικό σε ασφάλεια θεσμό της Κάρτας Μετανάστη (αυτοτελές έγγραφο), που θα ξεκινήσει να υλοποιείται τους αμέσως προσεχείς μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου